Letselschade

letselschade

Letselschade

Als mensen onoplettend, slordig of een gevaar onderschatten kunnen er ongelukken plaatsvinden. Indien u slachtoffer bent geworden van een ongeluk door toedoen van een ander, dan zijn er vaak mogelijkheden om op grond van de wet de veroorzaakte schade te kunnen verhalen op de verantwoordelijke partij.

In veel gevallen heeft de verantwoordelijke partij een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor ongelukken, zodat er mogelijkheden zijn om de schade vergoed te krijgen. Gezien het letselschaderecht een complex rechtsgebied is, is het van essentieel belang dat u een deskundige jurist inschakelt om uw belangen te behartigen.

Letselschade en wet

Indien de verantwoordelijke partij toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld jegens u, dan dient de verantwoordelijke partij de veroorzaakte schade, zoals bedoeld in art. 6:96 lid 1 BW, op grond van art. 6:162 lid 1 BW te vergoeden aan u.

De strekking van laatst genoemde bepaling is dat u als benadeelde zoveel mogelijk wordt gebracht in de vroegere toestand, in die zin dat u wordt gebracht in de toestand die bestaan zou hebben indien de verantwoordelijke partij de onrechtmatige daad niet zou hebben gepleegd. Daarbij geldt als hoofdregel dat degene die de schade heeft veroorzaakt ingevolge art. 6:103 BW de benadeelde een som geld uitbetaalt wegens de geleden schade.

Letselschade jurist

Het is aldus aan te raden om een letselschadejurist om advies te vragen. De jurist kent namelijk de regels van het aansprakelijkheidsrecht en van het schadevergoedingsrecht.

Gezien letselschade een aangrijpende gebeurtenis is in uw leven, is het van belang dat u goed wordt begrepen. Derhalve is het van belang dat uw jurist uw persoonlijke situatie snel kan inschatten en op heldere manier kan verwoorden in juridische stukken.

De juristen van Precise and Wise Juristen kunnen u mede door hun betrokkenheid, inlevingsvermogen en door hun gedegen kennis van het letselschaderecht deskundig bijstaan in en buiten rechte. Neem direct contact op met ons voor een gratis eerste juridisch advies.

Letselschade hulp bij

  • Verkeersongeval
  • Medische fout
  • Bedrijfsongeval

Google