Huurrecht

Huurrecht

Huurrecht

Het Nederlandse huurrecht is gecodificeerd in boek 7 titel 4 van het Burgerlijk Wetboek. Het huurrecht bestaat onder andere uit algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle huurovereenkomsten. Partijen kunnen wel afwijken van het huurrecht zoals dat is omschreven in de wet, mits partijen dat zijn overeengekomen in de huurovereenkomst en afwijking van de wet is toegelaten door de wetgever.

Naast bepalingen waarvoor afwijking wel is toegelaten heeft de wetgever om de huurder te beschermen bij huur van woonruimte en bedrijfsruimte ook een groot aantal bepalingen gecodificeerd waarvan niet mag worden afgeweken, dit wordt ook wel dwingend recht genoemd. Naast bepalingen omtrent woonruimte of bedrijfsruimte regelt het huurrecht ook het huren of verhuren van een stuk grond, opslagruimte, een auto of een fiets. De verplichtingen waaraan de verhuurder en de huurder zich op grond van de wet moeten houden zijn dusdanig omvangrijk en ingewikkeld dat het huurrecht een complex rechtsgebied is.

Huurrecht jurist

Indien u een conflict heeft op het gebeid van het huurrecht of u wilt een huurovereenkomst laten opstellen, dan is het aan te raden om een jurist huurrecht in de armen te nemen. Het huurrecht is namelijk een complex rechtsgebied waarbij fouten snel kunnen worden gemaakt en u voor onplezierige verrassingen zou kunnen komen te staan.

De juristen van Precise and Wise Juristen kunnen u op het gebied van het huurrecht deskundig bijstaan voor een aantrekkelijk uurtarief van slechts € 79,95. Naast hun gedegen kennis van het recht hebben zij ruime ervaring met het procederen voor de kantonrechter in huurzaken.

Huurrecht rechtspraak

Het huurrecht wordt echter niet alleen bepaald door de wet. De rechtspraak bepaald namelijk hoe de wet moet worden geïnterpreteerd, in die zin dat de rechter aangeeft hoe een wettelijke huurrecht bepaling dient te worden toegepast in de praktijk. Het is daarom voor een jurist huurrecht van essentieel belang dat hij goed op de hoogte is en blijft van recente rechtspraak van de rechter omtrent huurzaken.

Huurrecht hulp bij

  • Huurconflicten
  • Verhuurconflicten
  • Opstellen van huurovereenkomsten

Google