Auteursrecht

auteursrecht

Auteursrecht inbreuk

Als er een auteursrechtelijke inbreuk wordt gemaakt op uw werk, zoals bijvoorbeeld kunst, het design van door u ontworpen kleding of een meubel, literatuur, een film of fotografie, dan kunt u de inbreukmakende persoon of onderneming daarvoor aansprakelijk stellen. Het auteursrecht bepaalt namelijk dat als iemand het werk van de maker zonder zijn toestemming openbaar maakt of verveelvoudigt de maker tegen die inbreuk kan optreden.

Auteursrecht vorderingen

  • Verbod op auteursrechtelijke inbreuk op straffe van dwangsom
  • Schadevergoeding, rectificatie en het terugroepen van nagebootste voortbrengselen
  • Opeisen en vernietigen van inbreukmakende voortbrengselen

Auteursrecht procedure

Ingevolge art. 28 lid 1 Auteurswet heeft de wetgever de auteur van het werk de mogelijkheid gegeven tot het leggen van beslag op het inbreukmakende werk dan wel een vordering in te stellen tot onttrekking aan het verkeer, vernietiging of onbruikbaarmaking van het inbreukmakende werk.

Indien de auteur eventueel beslag heeft gelegd op het inbreukmakende werk, dan kan daarna een kortgeding- of bodemprocedure worden opgestart om een verbod op het inbreukmakende werk te vorderen. In de kortgeding procedure kan bovendien een voorschot op de geleden schade worden gevorderd.

Auteursrecht jurist

Gezien het auteursrecht een complex rechtsgebied is, is het essentieel dat u een jurist auteursrecht in de armen neemt. De juristen van Precise and Wise Juristen hebben een gedegen kennis van het auteursrecht en hebben daarnaast ook veel ervaring met gerechtelijke procedures omtrent auteursrecht. Zij kunnen u derhalve deskundig bijstaan indien er inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrecht. Neem direct contact met ons voor een gratis eerste juridisch advies.

Google