Arbeidsrecht

Arbeidsrecht advies

Arbeidsrecht

Indien uw werkgever van u verlangt dat uw arbeidsovereenkomst in het nadeel van u wordt gewijzigd, er sprake is van een arbeidsgeschil, dreigend ontslag of daadwerkelijk ontslag, dan is het essentieel dat u direct een jurist arbeidsrecht in de armen neemt om u deskundig te laten bijstaan.

Het Nederlands arbeidsrecht is namelijk een zeer complex rechtsgebied en het is bovendien constant onderhevig aan verandering doordat er nieuwe arbeidsrechtelijke wetten worden ingevoerd of doordat er nieuwe arbeidsrechtelijke jurisprudentie ontstaat.

Arbeidsrecht advies

In het geval de werkgever van u verlangt dat u een lager loon accepteert of een lagere dan wel andere functie accepteert vanwege economische redenen, dan zal een jurist arbeidsrecht u voor onjuiste beslissingen of een onjuiste houding behoeden. Dit kan namelijk in een eventuele ontslagprocedure het verschil maken tussen ontslag en geen ontslag en tussen een hoge of lage ontslagvergoeding.

Bij een arbeidsconflict kan een jurist arbeidsrecht of mediator, afhankelijk van de situatie, trachten het conflict op te lossen door middel van mediation. Indien partijen niet tot elkaar kunnen komen, dan kan de jurist arbeidsrecht onderhandelingen voeren voor een goede ontslagregeling en ontslagvergoeding. Vervolgens worden de gemaakte afspraken vastgesteld in een beŽindigingsovereenkomst. Dit noemt men ontslag met wederzijds goedvinden.

Arbeidsrecht procedure

Mocht het zonder wederzijds goedvinden tot ontslag komen door middel van ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dan zal de kantonrechter er van overtuigd moeten worden dat er sprake is van een onrechtvaardig ontslag en dat het onrechtvaardig ontslag louter kan worden gecompenseerd door een afdoende ontslagvergoeding.

In het geval dat u door uw werkgever met een ontslagvergunning bent ontslagen, dan kan een gerechtelijke procedure voor u aanhangig worden gemaakt om te trachten een redelijke ontslagvergoeding door de rechter te laten vaststellen voor u. Dit wordt ook wel een kennelijk onredelijk ontslagprocedure genoemd.

Arbeidsrecht jurist

Heeft u juridisch advies nodig op het gebied van het arbeidsrecht? Neem dan direct contact op met een jurist arbeidsrecht van Precise and Wise. Een jurist van ons neemt de tijd om naar u te luisteren en geeft u een eerste gratis juridisch advies.

Arbeidsrecht hulp bij

  • Arbeidsgeschil
  • Dreigend ontslag
  • Ontslag op staande voet
  • Ontslag en ontslagvergoeding
  • Loonaanspraak bij ziekte of zwangerschap
  • Verzetschrift tegen aangevraagde ontslagvergunning

Arbeidsrecht Amsterdam Arbeidsrecht Rotterdam
Arbeidsrecht Den Haag Arbeidsrecht Utrecht
Arbeidsrecht Eindhoven

Google