Ontslag Amsterdam

Ontslag Amsterdam

Ontslag Amsterdam

U woont in Amsterdam en bent op staande voet ontslagen door uw werkgever. U bent het echter totaal niet eens met het gegeven ontslag omdat er volgens u geen dringende reden is om u te ontslaan. Uw werkgever in Amsterdam meent dat u geld heeft gestolen uit de kassa van het bedrijf, echter heeft hij daarvoor geen bewijs overlegd aan u.  

Wat kunt u in een dergelijk geval doen? Bij ontslag op staande voet is van belang dat u direct een aangetekend schrijven zend aan de werkgever in Amsterdam waarin u aangeeft het niet eens te zijn met het ontslag en dat u beschikbaar blijft voor het uitvoeren van de bedongen werkzaamheden. Op die manier kan de werkgever niet aangeven dat u heeft geweigerd om te werken en hij u dus niet had hoeven doorbetalen als later blijkt dat het ontslag onrechtmatig was.

Ontslag terugdraaien

Maar wat als de werkgever het ontslag niet terugdraait en hij het loon niet doorbetaalt. U zult op een gegeven moment toch uw rekeningen moeten betalen. Een ontslagrecht jurist zal in dat geval aangeven dat u binnen twee maanden een verzoekschrift tot vernietiging van het ontslag aan de kantonrechter moet zenden. In het verzoekschrift wordt vervolgens doorbetaling van loon gevorderd plus wedertewerkstelling bij de werkgever.

Ook kan een jurist ontslagrecht een vordering tot rehabilitatie indienen. Dit kan het geval zijn als meerdere werknemers in het bedrijf een verkeerd beeld van u hebben gekregen door het ontslag. Zij kunnen bijvoorbeeld denken dat u werkelijk iets heeft gestolen, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Op deze manier wordt uw naam in een ontslagprocedure gezuiverd.

Ontslag schadevergoeding

Als tijdens de verzoekschriftprocedure blijkt dat het ontslag onterecht is gegeven, dan kunt u aanspraak maken op gefixeerde schadevergoeding. Dit bestaat uit de achterstallige maandsalarissen die de werkgever heeft verzuimd te betalen aan u. Als de werkgever en werknemer vervolgens uit elkaar gaan met wederzijds goedvinden omdat de arbeidsrelatie te zeer is verstoord door het incident, dan kan de werknemer vervolgens aanspraak maken op een transitievergoeding, mits de arbeidsovereenkomst langer heeft geduurd dan twee jaar.

Ontslagrecht jurist nodig?

Heeft u onrechtmatig ontslag gekregen van uw werkgever in Amsterdam? Neem dan direct contact op met Precise and Wise. Wij kunnen u voorzien van deskundig ontslagrecht advies.

Google