Ontslag

ontslag

Ontslag krijgen

U werkt al jaren met plezier bij uw werkgever, echter zegt uw werkgever u op een gegeven moment ontslag aan. Indien u in een dergelijke situatie verkeert is het van essentieel belang dat u direct een jurist ontslagrecht inschakelt om u juridisch bij te staan. Het ontslagrecht is namelijk een complex rechtsgebied.

Vooral als het gaat om het behouden van de WW-uitkering is het van belang dat er geen juridische fouten worden gemaakt. Het belangrijkste advies voor een werknemer is om niet meteen een beŽindigingsovereenkomst of andere overeenkomst te tekenen die ziet op de beŽindiging van de arbeidsovereenkomst.

Er zijn een aantal ontslagsituaties te onderscheiden namelijk, ontslag in de proeftijd, ontslag op staande voet, ontslag door eenzijdige opzegging van arbeidsovereenkomst, ontslag met wederzijds goedvinden en ontslag door ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslag in proeftijd

In de proeftijd mag zowel de werknemer als de werkgever de arbeidsovereenkomst beŽindigen. Echter mag bij ontslag in de proeftijd van de kant van de werkgever geen sprake zijn van discriminatie.

In het geval er sprake is van ontslag op staande voet, dan is er voor de werkgever een dringende reden om de arbeidsovereenkomst direct op te zeggen. U kunt bijvoorbeeld denken aan diefstal of het intimideren van andere werknemers.

Ontslag met wederzijds goedvinden

In de meeste gevallen wordt een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beŽindigd. In deze situatie zal de werkgever in goed overleg met de werknemer de arbeidsovereenkomst willen beŽindigen. De werkgever zal dan een beŽindigingsovereenkomst opstellen waarin een bepaalde ontslagregeling en ontslagvergoeding wordt afgesproken. In deze situatie is het ook van belang dat u een jurist ontslagrecht in de armen neemt die helpt bij het beoordelen van het door de werkgever gedane beŽindigingsvoorstel.

Ontslag door opzegging

Indien de werkgever eenzijdig de arbeidsovereenkomst met de werknemer wenst op te zeggen, dan kan hij een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. De werkgever zal dan moeten bewijzen dat er sprake is van bedrijfseconomische redenen voor ontslag. 

Als de werkgever aannemelijk maakt dat daar inderdaad sprake van is, dan kan de werknemer worden ontslagen zonder enige ontslagvergoeding. Echter kan een ontslag dan alsnog onredelijk zijn. Een jurist ontslagrecht kan dan voor u een kennelijk onredelijk ontslag procedure aanhangig maken.

Een andere mogelijkheid om ontslag te krijgen is door middel van ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechtbank sector kanton. De werkgever kan verschillende redenen hebben om de voorkeur te geven aan ontbinding in plaats van een ontslagvergunning aanvragen.

Middels een verzoekschrift kan de werkgever een verzoek tot ontbinding indienen bij de rechtbank. In het geval u in een dergelijke situatie verkeert is het wederom essentieel dat u direct een jurist ontslagrecht in de armen neemt om u bij te staan.

Ontslag juristen

Mocht u in een ontslagsituatie verkeren dan kunnen de ontslagrecht juristen van Precise and Wise u door hun gedegen kennis van het recht en ruime ervaring met ontslagprocedures deskundig bijstaan. Neem direct contact op met ons voor een gratis eerste juridisch advies.


Ontslag Amsterdam Ontslag Rotterdam

Google