Scheiden zonder rechter mogelijk

100

Regeling echtparen zonder minderjarige kinderen

Een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie regelt dat echtparen zonder minderjarige kinderen straks hun echtscheiding kunnen regelen via de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het wetsvoorstel zal er voor zorgen dat deze echtparen eenvoudiger en goedkoper uit elkaar kunnen. Op dit moment is voor echtscheiding tussenkomst van de rechter namelijk verplicht als ook de bijstand van een advocaat personen- en familierecht, waardoor een echtscheiding een dure aangelegenheid kan worden.

Echter komt door de nieuwe regeling een dergelijke verplichte gang naar de rechter en verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat te vervallen. Mocht een echtpaar willen scheiden en daarbij de voorkeur geven aan een gerechtelijke procedure, begeleid door een advocaat, dan blijft dat wel een mogelijkheid, echter is het dus niet meer verplicht.

Bij echtparen die minderjarige kinderen hebben is het echter nog wel verplicht om de oorspronkelijk echtscheidingsprocedure te volgen. De reden hiertoe ligt met name in het laten beoordelen van het ouderschapsplan ten behoeve van de kinderen door de rechter.

Verzoek echtscheiding bij burgerlijke stand

De nieuwe regeling voorziet erin dat echtparen die willen scheiden een verzoek kunnen indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, waarbij geldt dat niet eerder dan na 14 dagen de echtscheiding mag worden uitgesproken.

Er dient namelijk eerst door de ambtenaar van de burgerlijke stand te worden nagegaan of de echtgenoten voldoen aan de voorwaarden voor echtscheiding. Zodra aan de voorwaarden is voldaan kunnen de echtgenoten bij het gemeentehuis hun identiteit laten vaststellen om vervolgens hun verklaringen tot scheiding te laten vaststellen door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zodra dit stadium is gepasseerd zal de ambtenaar de echtscheiding uitspreken en daarbij een akte opmaken die wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister.

Geen verplichte beŽindigingsovereenkomst meer

De nieuwe regels zullen ook gelden voor geregistreerde partners. Op dit moment kunnen geregistreerde partners zonder minderjarige kinderen al bij de ambtenaar van de burgerlijke stand terecht ter beŽindiging van het geregistreerd partnerschap. Echter moest voor de beŽindiging van het geregistreerd partnerschap verplicht een overeenkomst worden opgesteld, waarvoor bovendien de hulp van een advocaat of notaris nodig is.

Op basis van de nieuwe regeling is de overeenkomst ook niet meer verplicht. De nieuwe regeling zal er voor zorgen dat er jaarlijks plus minus 9.000 echtparen zonder minderjarige kinderen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand hun echtscheiding kunnen regelen.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Terug naar juridisch nieuws

Geschreven door: Mark FluitmanGoogle