Opstelten en Teeven: Veroordeelde betaalt eigen bijdrage

034

Eigen bijdrage veroordeelde

Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben maandag 13 januari 2014 twee wetsvoorstellen voor advies naar de Raad voor de Rechtspraak en het openbaar ministerie gestuurd omtrent het verhalen van kosten voor opsporing, vervolging, berechting en zorg van het slachtoffer op de daders.

Verantwoordelijkheid veroordeelde

De minister en de staatssecretaris willen middels het eerste wetsvoorstel er voor zorgen dat bij strafvorderlijk optreden, slachtofferzorg en tenuitvoerlegging van straffen door de veroordeelde een bijdrage wordt betaald aan de kosten omdat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun strafbaar handelen en daardoor bijgedragen dient te worden aan de te maken kosten door de overheid. In het tweede wetsvoorstel staat dat gedetineerden, tbs’ers en ouders van veroordeelde jeugdigen maximaal twee jaar een eigen bijdrage van € 16,00 per dag moeten gaan betalen vanwege het verblijf in een inrichting.

Uitzonderingen en betalingsregeling

Voor vreemdelingenbewaring geldt deze maatregel niet omdat daar geen sprake is van een verblijf in een inrichting op grond van het strafrecht. Daarnaast zullen verdachten van strafbare feiten ook geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor in verzekering stelling, klinische observatie of voorlopige hechtenis omdat er op dat moment nog geen uitspraak is gedaan door de rechter. Als veroordeelden de kosten niet kunnen betalen, dan kunnen zij een betalingsregeling treffen of een tijdelijk uitstel van betaling krijgen. Echter zullen de kosten uiteindelijk wel moeten worden voldaan.

Terug naar juridisch nieuws

Geschreven door: Mark FluitmanGoogle