Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

ontslag op staande voet

Zodra een werknemer op staande voet wordt ontslagen kan hij in een kort geding procedure wedertewerkstelling vorderen. De werknemer beroept zich in dat geval op de vernietigbaarheid van het ontslag en probeert via de rechter af te dwingen dat hij weer aan het werk kan en derhalve zijn loon weer kan ontvangen. In deze procedure zal worden beoordeeld of het aannemelijk is dat het ontslag op staande voet in stand zal blijven in een bodemprocedure.

Onlangs oordeelde de kantonrechter over een dergelijke situatie. De werknemer in deze zaak is in dienst van een supermarkt in de functie van afdelingsmanager slagerij. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het opmaken van de balans van de voorraad. Tijdens de vakantie van de werknemer verricht de werkgever zelf de administratie en hij ontdekt een aanzienlijk verschil in voorraadcijfers met de week ervoor, waarin de werknemer de administratie verrichtte.

Nadat de werknemer is teruggekeerd van zijn vakantie, wordt hij op de eerstvolgende werkdag geschorst door zijn werkgever. De reden van deze schorsing is het vermoeden dat de werknemer zich schuldig zou hebben gemaakt aan fraude door opzettelijk onjuiste voorraadwaarden te noteren waardoor de winst van de slagerij onjuist is weergegeven. Hierop is door de werkgever een onderzoek ingesteld.

Nadat de werknemer bezwaar heeft gemaakt tegen de schorsing is er een gesprek tussen partijen geweest. In dit gesprek zegt de werkgever dat zij, naar aanleiding van het onderzoek, heeft geconstateerd dat de werknemer zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze handelingen. Vervolgens wordt de werknemer op staande voet ontslagen.

De werknemer kan zich niet verenigen met het ontslag en hij roept de vernietigbaarheid van het ontslag in. In kort geding vordert hij wedertewerkstelling alsmede het gemiste loon vanaf het moment dat hij op staande voet is ontslagen. Hij stelt onder andere dat geen sprake is van een geldige reden voor een ontslag op staande voet en dat het ontslag niet onverwijld aan hem is medegedeeld.

Oordeel over ontslag op staande voet

De kantonrechter oordeelt in kort geding dat het aannemelijk is dat het ontslag op staande voet in een bodemprocedure stand zal houden. De dringende reden is te lezen in de ontslagbrief van de werknemer en betreft vervalsing van de administratie van de slagerij. Onder de gegeven omstandigheden acht de kantonrechter het redelijk dat de werkgever eerst een onderzoek wilde verrichten alvorens tot ontslag over te gaan. Doordat de werkgever voortvarend te werk is gegaan bij dit onderzoek is aan de eis van onverwijldheid voldaan. Tevens oordeelt de kantonrechter dat de dringende reden tegelijk met het ontslag van de werknemer is medegedeeld.

Ontslag op staande voet geven

Om een ontslag op staande voet in stand te houden en derhalve te voorkomen dat een vordering tot wedertewerkstelling wordt toegewezen, moet een werkgever vrijwel onmiddellijk nadat hij kennis heeft genomen van de dringende reden actie ondernemen. Dit kan het geven van een ontslag op staande voet zijn of de werknemer te schorsen/op non-actief stellen. Tussen ontdekking van de dringende reden en het daadwerkelijke ontslag op staande voet mag een beperkte periode zitten. Voorts is het voor een werkgever van belang dat de dringende reden gelijktijdig met het ontslag op staande voet aan de werknemer wordt medegedeeld en nader toegelicht.

Bron: Rechtbank sector kanton, 5 november 2012, LJN: BY2622

Als uw ontslag op staande voet ongeldig is dan kunt u, uw probleem uit handen geven aan een bekwame jurist van Precise and Wise Juristen. Met het juridisch advies van Precise and Wise Juristen staat u juridisch sterker in uw recht.

Terug naar juridisch nieuws

Google