Naturalisatie na 7 jaar verblijf in Nederland

35

Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap, in welke wijziging staat dat buitenlanders die Nederlander willen worden in plaats van na 5 jaar rechtmatig verblijf, voortaan 7 jaar rechtmatig verblijf moeten hebben gehad in Nederland als zij aanspraak willen maken op het Nederlanderschap.

De achterliggende gedachte bij genoemde wetswijziging is dat het kabinet vindt dat met zeven jaar meer recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat iemand een substantiŽle periode in Nederland moet hebben verbleven voordat iemand het Nederlands paspoort kan krijgen.

Termijn langer voor betere participatie

Op dit moment komt het namelijk nog vaak voor dat buitenlanders ook na het vervullen van hun inburgeringsplicht nog steeds niet volledig participeren in de samenleving. Juist door de termijn voor het recht op Nederlanderschap te verhogen zal daaruit voortvloeiend een buitenlander langer in Nederland wonen ten gevolge waarvan er een grotere kans op betaald werk zal ontstaan en het volgen van een opleiding toeneemt ten gevolge waarvan de participatie door buitenlanders in de Nederlandse samenleving zal toenemen, aldus het kabinet. Op het moment dat de buitenlanders het Nederlands paspoort krijgen mogen zij stemmen bij nationale verkiezingen en kunnen zij eenvoudiger reizen.

Naast de eis van zeven jaar rechtmatig verblijf in Nederland, dient de buitenlander ook aan de reeds bestaande eisen te voldoen, namelijk, de identiteit van betrokkene moet aan de hand van documenten zijn vastgesteld, hij of zij moet het inburgeringsexamen hebben behaald en mag hij of zij geen gevaar voor de openbare orde zijn. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Tweede Kamer. De zevenjaarstermijn treedt in werking nadat het voorstel door Tweede en Eerste Kamer is aangenomen.
 
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Terug naar juridisch nieuws

Geschreven door: Mark FluitmanGoogle