Kwart magistraten overwoog te stoppen

224

Overwogen te stoppen afgelopen 5 jaar

Uit een enquête die Vrij Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR) hield onder de magistraten van Nederland, voornamelijk rechters en officieren van justitie, blijkt dat een kwart van de Nederlandse magistraten in de afgelopen vijf jaar ten gevolge van de hoge werkdruk, bemoeienis van politici met de rechtspraak, slechte wetgeving en de veel eisende burger heeft overwogen om te stoppen met zijn of haar werk als magistraat. In de enquête werden vragen gesteld over de Haagse politiek, de bezuinigingen en de kwaliteit van de rechtstaat.

Hoge werkdruk door ingewikkelde zaken

Voor de magistraten is de werkdruk de belangrijkste reden om eventueel te stoppen. Uit de resultaten van het onderzoek komt namelijk naar voren dat 74,4 procent van de rechters de werkdruk hoog vindt en 20 procent van de rechters vindt de werkdruk zelfs te hoog. Van de officieren van justitie geeft 94,7 procent aan dat de werkdruk hoog is en geeft daarnaast nog eens 48,5 procent aan dat de werkdruk te hoog is.

Nota bene verwacht ruim de helft van de magistraten dat de komende jaren de werkdruk met tien tot dertig procent zal toenemen door de ingewikkeldheid van zaken (71 procent), het personeelsbeleid binnen de organisatie (35,5 procent), de gebrekkige digitalisering (27,4 procent) en de manier waarop in de media het werk van de magistraten wordt uitvergroot (29 procent).

Politiek populisme en broddelwerk

Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat magistraten de politiek door populisme gestuurd vinden, ten gevolge van welk populisme het gevaar kan ontstaan dat Nederland in een bananenrepubliek verandert. De uitspraken van de magistraten kunnen op deze pagina worden gelezen.

Ten aanzien van de politiek noemen de magistraten gedane wetsvoorstellen van bewindslieden van het ministerie van Veiligheid en Justitie broddelwerk welke is gebaseerd op 'gesundes Volksempfinden'. Genoemd begrip houdt in dat in een samenleving niet langer van belang is wat de wetgever strafbaar heeft gesteld, maar wat volgens de niet-gedefinieerde gezonde opvattingen van het volk strafbaar zou behoren te zijn.

Voor het onderzoek stuurde Vrij Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak in oktober 2013 naar 2584 NVvR-leden vragenlijsten. Van deze 2584 NVvR-leden reageerde ruim een kwart, namelijk 689 magistraten. Van deze 689 magistraten was 80 procent rechter en 20 procent officier van justitie.

Terug naar juridisch nieuws

Geschreven door: Mark FluitmanGoogle