Asscher legt migranten participatieverklaring voor

1123

Rechten, plichten en fundamentele vrijheden

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat een aantal Nederlandse gemeenten op 1 januari 2014 zijn gestart met een proef met de zogenaamde participatieverklaring voor migranten in Nederland.

De essentie van de te ondertekenen participatieverklaring is migranten van zowel binnen de EU, zoals Bulgaren en Roemenen die per 1 januari 2014 vrij verkeer van werk hebben binnen de EU, als migranten buiten de EU wijzen op hun rechten, plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving.

Belangrijke rol voor overheid

Asscher ziet een belangrijke rol voor de overheid weggelegd omtrent de participatie van migranten. Derhalve vindt hij het dan ook de taak van de overheid om aan iedereen die naar Nederland komt duidelijk te maken wat zijn of haar rechten en plichten zijn.

De minister zegt daarover het volgende:
'Juist nieuwkomers willen de normen en waarden kennen om te weten wat er van ze verwacht wordt. Dat zorgt er ook voor dat ze makkelijker hun weg vinden in de Nederlandse samenleving en minder kwetsbaar zijn voor uitbuiting en misbruik.'

Aanvullende participatie diensten

Naast de participatieverklaring zullen de betreffende gemeenten informatiebijeenkomsten en taaltrajecten aanbieden aan migranten zodat zij zo goed mogelijk kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Ook zullen coaches worden aangesteld om migranten te begeleiden bij de participatie. De migranten zullen bij de informatiebijeenkomsten onder andere een brochure, genaamd 'Nieuw in Nederland' krijgen uitgereikt. In deze brochure staat voorlichting over wonen, werken, gezondheidszorg en onderwijs in Nederland.

Terug naar juridisch nieuws

Geschreven door: Mark FluitmanGoogle