Asscher komt met plan tegen PSA ziekteverzuim

123

Een derde ziekteverzuim door werkstress

Uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werk gerelateerde psychische klachten ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. De resultaten van het onderzoek laten zien dat PSA in Nederland vaak voorkomt doordat vaak sprake is van een verstoorde balans tussen werk en privé, er een hoge werkdruk is, er een grote baanonzekerheid is en agressie of geweld op de werkvloer is.

Plan ter voorkoming PSA

Minister Asscher gaat vanaf april 2014 samen met werkgevers en werknemers vier jaar lang extra aandacht besteden aan het voorkomen van uitval van werknemers door PSA. Een eerste stap die de minister wil zetten is het onderwerp van PSA bespreken met werkgevers. De minister zal daarom bijeenkomsten organiseren voor werkgevers en werknemers waarbij goede voorbeelden als rolmodel worden gebruikt. Tevens zal waar nodig ondersteuning worden aangeboden voor het uit te voeren plan te voorkoming van PSA bij de werknemers. Daarnaast zal de minister de Inspectie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid de opdracht geven om extra te controleren op PSA. Voor de extra controles zal de minister 1 miljoen euro extra uittrekken.

De eerste twee jaar zal met name aandacht worden besteedt aan het tegengaan van werkdruk, agressie, geweld en intimidatie op de werkvloer. Genoemde aandachtspunten zijn namelijk de grootste oorzaken van PSA. In bijvoorbeeld het onderwijs en financiële instellingen wordt de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door hoge werkdruk. In het derde en vierde jaar staat het bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer centraal. Bovendien zal in deze twee jaren de focus op een aantal groepen liggen bij wie het risico op uitval ten gevolge van PSA hoger ligt. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld flexwerkers en mantelzorgers.

Gegevens over 2012

Het aantal werknemers dat regelmatig onder hoge tijdsdruk moet werken lag in 2012 op maar liefst 2,1 miljoen werknemers. Daarnaast ervoer in 2012 een percentage van 40 procent van alle werknemers in Nederland werkdruk. Bovendien hebben in Nederland 1,1 miljoen werknemers te maken of te maken gehad met ongewenst gedrag van collega’s, terwijl nog eens 100.000 werknemers systematisch worden gepest.

Tijdig aankaarten, bijscholing en CAO afspraken

De belangrijkste doelen van de minister zijn dat werknemers de betreffende PSA veroorzakende bedrijfscultuur tijdig aankaarten bij hun leidinggevende en dat leidinggevenden de kennis en middelen moeten krijgen om de klachten bij werknemers op te lossen. Ten slotte wil de minister stimuleren dat het plan ter voorkoming van PSA ook in cao’s wordt vastgelegd. Het plan van de minister komt voort uit het programma 'Duurzame Inzetbaarheid', welk programma aansluit bij de Europese campagne 'Gezond werk is werk zonder stress'. Minister Asscher zal begin 2014 de Tweede Kamer informeren over een nader uitgewerkt programma van activiteiten ter voorkoming van PSA.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Terug naar juridisch nieuws

Geschreven door: Mark FluitmanGoogle