Juridisch adviesbureau Rotterdam

Juridisch adviesbureau Rotterdam

Juridisch adviesbureau Rotterdam

In uw woonplaats Rotterdam bent u op zoek naar een juridisch adviesbureau die u kunt helpen met een juridisch vraagstuk waar u geen raad mee weet. Sinds enige tijd wilt u namelijk een nieuwe schutting plaatsen op de erfgrens met de buren. De schutting is namelijk compleet verrot en kan eigenlijk elk moment omvallen.

Uw buren in Rotterdam weigeren echter om samen met u een nieuwe schutting te plaatsen op de erfgrens. Zij geven aan dat de schutting nog lang niet aan vervanging toe is. U weet niet zo snel een juridisch adviesbureau  in Rotterdam te vinden bij u in de buurt, dus gaat u op Google zoeken naar een juridisch adviesbureau.

Raad van juridisch adviesbureau

U vindt via internet een aantal juridisch adviesbureaus in Rotterdam en belt deze op. Op een gegeven moment heeft u een keuze gemaakt voor een bepaald juridisch adviesbureau en geeft hen de opdracht om iets aan deze situatie te doen.

Wat zal een juridisch adviesbureau in dit geval dienen te doen? Artikel 5:62 lid 1 BW bepaalt dat een scheidsmuur (dan wel schutting) gemeenschappelijk eigendom is van de betreffende buren als de grens in de lengterichting onder de scheidsmuur doorloopt. De ene buur kan dus niet zomaar zonder toestemming van de andere buur de scheidsmuur weghalen. In dat geval is er dus een probleem en zal de schutting moet blijven staan.

Artikel 5:65 BW bepaalt echter dat de schutting moeten worden vernieuwd op kosten van beide mede-eigenaars als dat nodig is. Op het moment dat de schutting geheel verrot is en bijna omvalt en dus tevens een gevaar vormt is het gerechtvaardigd om van de buren te eisen dat zij meewerken aan het plaatsen en bekostigen van een nieuwe gemeenschappelijke schutting.

Juridisch adviesbureau Precise and Wise

In het geval de buren blijven weigeren om een nieuwe schutting neer te zetten, dan kan via de kantonrechter worden afgedwongen dat er een nieuwe schutting wordt geplaatst. Heeft u een probleem met de buren inzake de gemeenschappelijke schutting? Neem dan contact met juridsich adviesbureau Precise and Wise op.

Google