Blog

 • 26 maart 2019

  Incasso in BelgiŽ

  U heeft een bedrijf in Nederland en heeft behalve Nederlandse klanten ook Belgische klanten. U verkoopt allerlei accessoires voor tennis via dropshipping. Zo verkoopt u gripjes, dempers, tennisracketsnaren, tennisrackets maar ook tenniskleding. lees verder
 • 28 februari 2019

  Recht op incassokosten

  Als u een bedrijf heeft zult u vast weleens een klant hebben die niet betaalt of niet op tijd betaalt. U heeft de incassowerkzaamheden in eigen beheer en wilt weten hoe u een correcte brief moet schrijven naar de debiteur. U zit er immers ook niet op te wachten dat die brief foutief is. lees verder
 • 17 april 2015

  Loonsverlaging toegestaan?

  U heeft dringend arbeidsrecht advies nodig van een jurist arbeidsrecht. Sinds kort heeft u namelijk een conflict met uw werkgever omtrent een loonsverlaging die de werkgever wilt doorvoeren. Echter bent u het daar totaal niet mee eens, u vindt het namelijk onterecht dat u salaris zou moeten inleveren. U vraagt zich af wat uw arbeidsrechtelijke rechtspositie is. lees verder
 • 10 juni 2014

  Onverschuldigde bemiddelingscourtage

  Op 16 januari 2014 heeft de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam bepaald dat de door een huurder betaalde bemiddelingscourtage onverschuldigd betaald is aan de betreffende makelaar, zowel op grond van het in art. 7:417 lid 4 BW bepaalde als wegens nietigheid van het bemiddelingscourtagebeding op grond van art. 7:264 lid 2 BW. lees verder
 • 8 januari 2014

  Consument beter beschermd door Europese richtlijn

  De ministerraad heeft ingestemd met het implementeren van een nieuwe Europese richtlijn ten aanzien van de bescherming van consumenten in Nederlandse wetgeving. Door genoemde richtlijn zal de consument bij aankopen van producten en diensten zowel in Nederland als in lidstaten van de Europese Unie beter worden beschermd dan nu het geval is. lees verder
 • 22 december 2013

  Ontslag door vergelijking met Ma Flodder

  Een manager, hierna verweerder, die zeer veel e-mails met een flirterig dan wel schunnig karakter naar mevrouw X, hierna collega, had gestuurd en daarnaast in een aantal van deze e-mails denigrerende opmerkingen maakte over een gezamenlijke collega heeft dat met ontslag moeten bekopen. lees verder
 • 21 december 2013

  Uitspraak Rijdende Rechter bindend

  Op 23 oktober 2013 heeft de rechtbank Amsterdam bepaald dat partijen niet onder de uitspraak van de Rijdende Rechter kunnen uitkomen. De rechtbank overwoog dat het bindend advies in stand blijft omdat naar oordeel van de rechtbank niet is komen vast te staan dat het bindend advies ernstig gebrekkig is gemotiveerd en/of een schending van procesrecht oplevert. lees verder
 • 19 december 2013

  Geen verwijdering publicaties kindermisbruik beschuldigingen

  De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft op 18 december 2013 geoordeeld dat een journaliste, tegen wie een kort geding was aangespannen door de Nederlandse eigenaar van een hotel in Ghana, haar artikelen waarin zij beschuldigingen uit over seksueel misbruik van minderjarigen niet van het internet hoeft te verwijderen. lees verder
 • 18 december 2013

  Auteursrecht inbreuk op tekst

  De rechtbank Noord-Holland heeft op 18 december 2013 geoordeeld dat eiseres, de moeder van Marianne Vaatstra, auteursrecht heeft op haar dagboek welke zij bijhield tussen de moord op haar dochter in mei 1999 en de arrestatie in november 2012 van Jasper S en dat het gedaagden derhalve niet is toegestaan om citaten dan wel passages uit het dagboek van eiseres te publiceren middels een boek van gedaagden. lees verder
 • 15 december 2013

  Inbreuk op erfdienstbaarheid van voetpad

  De rechtbank sector civiel heeft op 27 november 2013 geoordeeld dat gedaagde door afsluiting van een gemeenschappelijk pad door een schutting inbreuk heeft gemaakt op de erfdienstbaarheid en het recht van erfpacht van eiseres c.s. lees verder
 • 12 december 2013

  Schadevergoeding bij overkreditering

  Het gerechtshof Arnhem - Leeuwarden heeft in haar arrest van 17 september 2013 geoordeeld dat in het geval een consument een te hoge lening heeft gekregen van de bank, de consument recht heeft op schadevergoeding van de betreffende kredietverstrekker. lees verder
 • 5 december 2013

  Inbreuk op auteursrecht

  De kantonrechter van de rechtbank Amsterdam heeft op 6 november 2013 geoordeeld dat gedaagden een inbreuk op het auteursrecht van eiseres haar ontworpen handtas hebben gemaakt door de door haar ontworpen handtas zo goed als geheel na te bootsen. lees verder
 • 27 november 2013

  Ontslag op staande voet door klap

  De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht heeft op 20 november 2013 een vonnis gewezen waarin hij het gegeven ontslag op staande voet aan een ADL-assistente voor recht verklaart. lees verder
 • 23 november 2013

  De strafbeschikking en transactie van het Openbaar Ministerie

  Als een persoon een overtreding of misdrijf heeft begaan dan kan de Officier van Justitie een strafbeschikking opleggen aan die persoon of een transactie aanbieden. lees verder
 • 21 november 2013

  Nieuwe aanbevelingen buitengerechtelijke kosten

  Vanaf 1 november 2013 zijn er nieuwe aanbevelingen van toepassing bij de toewijzing van gemaakte buitengerechtelijke kosten door de winnende partij in een gerechtelijke procedure. lees verder
 • 18 november 2013

  Ontbinding huurovereenkomst door hennepplantage

  De kantonrechter van de rechtbank Limburg heeft op 23 oktober 2013 vonnis gewezen waarin hij de huurovereenkomst tussen partijen heeft ontbonden wegens de exploitatie van een niet inwerking zijn hennepplantage in de huurwoning. lees verder
 • 12 november 2013

  Uitsluiting van aansprakelijkheid

  In een zaak tussen een koper en verkoper van een zeiljacht heeft de rechtbank Noord-Nederland op 13 februari 2013 vonnis gewezen en bepaald dat de verkoper van het jacht zich niet kon beroepen op uitsluiting van zijn aansprakelijkheid. lees verder

Google